Kế hoạch niêm yết HOSE, Cổ phiếu công ty Hưng Lộc Phát IPO

i hoi co dong 2018 hung loc phat

Ngày 19/10/2018, Công ty Hưng Lộc Phát đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông 2018 tại Trung tâm hội nghị Adora Premium, quận 7.

Đại hội đã được nghe báo cáo các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, nghe và thông qua các tờ trình của HĐQT về các vấn đề trình Đại hội cổ đông trong đó có nội dung Thông qua niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm ký 2018-2021 với các thành viên sau:

Hội đồng quản trị công ty:

1. Ông Nguyễn Dư Lực- Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Nguyễn Văn Bình

3. Ông Trần Duy Tiến

4. Ông Tống Văn Nga

5. Ông Đào Văn Tân

Ban kiếm soát công ty:

1. Bà Đặng Thị Bích Hằng- Trường ban kiếm soát

2. Ông Nguyễn Trọng Thịnh

3. Ông Phan Phú Tiên

Một số hình ảnh diễn ra trong đại hội:

i hoi co dong 2018 hung loc phat i hoi co dong 2018 hung loc phat 03 1 i hoi co dong hung loc phat 2018 02

DOWNLOAD BẢNG GIÁ