Đất ở là gì? Có thời hạn sử dụng lâu dài hay 50 năm?

t o la gi 2019

Bài viết của Hưng Lộc Phát Land giúp bạn hiểu rõ khái niệm loại hình Đất ở là gì? Có thời hạn sử dụng lâu dài hay 50 năm?

 

Đây chỉ là chia sẻ. Bên mình KHÔNG NHẬN tư vấn đất ở.

Vui lòng KHÔNG LIÊN HỆ

 

Đất ở là gì? Có thời hạn sử dụng lâu dài hay 50 năm?

Một lô đất ở HCM

Đất ở là gì?

Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, Đất ở đô thị . (Khoản 2.2 Mục I Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 28/2014/TT-BTNMT, chi tiết: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Thong-tu-28-2014-TT-BTNMT-thong-ke-kiem-ke-lap-ban-do-hien-trang-su-dung-dat-239217.aspx

 

Đây chỉ là chia sẻ. Bên mình KHÔNG NHẬN tư vấn đất ở.

 

Đất ở có thời hạn sử dụng là bao nhiêu năm?

Xem ngay dự án Summerland Mũi Né

thoi han su dung dat o

Đất ở có thời hạn sử dụng là ổn định lâu dài theo quy định tại điều 125, luật Đất Đai 2013.

” Điều 125- Luật Đất Đai 2013. Đất sử dụng ổn định lâu dài

Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

8. Đất tín ngưỡng;

9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.”

Đây chỉ là chia sẻ. Bên mình KHÔNG NHẬN tư vấn đất ở.

Có thể bạn quan tâm Đất ở đô thị là gì? Có thời hạn sử dụng bao nhiêu năm? 2019

DOWNLOAD BẢNG GIÁ